ASA: Grateful

asa-grateful

Era ile, era ile
Won yin baba l’oke
Yanrin okun, yanrin okun
Won n yin baba l’oke
Eranko ile, eranko igbo Won n yin baba l’oke
Awon alaini, awon tan ti ni
Won yin baba l’oke

[CHORUS:]
Ko se igbati nkan ba se yan
Ko to mo pe baba n be l’oke
Ko se igbati nkan ba se yan
Ko to mo pe looto o n be l’oke
You don’t have to wait till you feel the pain
You can start right now
It’s not too late
It’s not too late, to be grateful

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *